Välkommen Hyreskedjan

Sen årskiftet 17/18 har Swedish Rental ett samarbete med Branschföreningen Hyreskedjan.
Hyreskedjan köper tjänster* för sina medlemmars räkning från Servicebolaget.

SME-utskottet
SME utskottet är Hyrsekedjans länk mellan föreningarna och är representerade i Swedish Rentals styrelse via Bodel Blom .

Har du frågor ?
Generellt ska alla typer av frågor från medlemmar i Hyreskedjan gå via den egna styrelsen som sammanställer och kanaliserar detta via SME utskottet.
Kontakt :info@hyreskedjan.se

Hemsidan
Här på hemsidan finns mycket information att hämta och vår ambition är att hålla sidan uppdaterad med det senaste som händer inom föreningen och branschen och hoppas att det du söker ska finnas här på sidan.

Initiera branschfrågor och medverkar i arbetsgrupper
Har du som medlem i Hyreskedjan branschfrågor som du anser ska lyftas och drivas gemensamt i föreningarna lyfter du dessa i med din styrelse i Hyreskedjan som via SME lyfter detta hos SR.

Inom SR arbetar vi i arbetsgrupper/utskott och som medlem i Hyreskedjan är du välkommen ett deltaga och initiera frågor.
Läs mer om våra arbetsgrupper här

SRA-kod/ PSIguide
Söker du inloggning till SRA-kod samt PSI hittar du information kring detta här.
OBS!
När företag anslutna till SME-utskottet registrerar nytt konto , välj Hyreskedjan i företagslistan.

*Tjänster innebär PSI-Guiden, SRA-kod, standardavtal och liknande. Löpande frågor och  rådgivning sker fortsatt genom Hyreskedjans styrelse.