SRAH 03

De aktuella villkoren benämns SRAH03, Swedish Rental Allmänna Hyresvillkor 2003.
SRAH03 har tagits fram i dialog med Sveriges Byggindustrier, BI och villkoren är sedan 2003-04-10 antagna som ömsesidiga av båda organisationerna, SR och BI.

Under våren 2018 pågår en genomsyn av SRAH03 för ev uppdatering av gällande villkor.

Branschspecifika tillägg för bodar finnes i dokumentet  SR-allmänna hyresvillkor bodar