Standardavtal

Standardavtal

En av Swedish Rentals viktigaste uppgifter är att säkerställa att det inom branschen finns konkurrensneutrala och för kunderna trovärdiga, enhetliga och relevanta leverans och hyresvillkor. 

Våra standardavtal är framtagna i samarbete mellan våra medlems- och partnerföretag  och andra berörda föreningar samt organisationer.