ERAs tjänster

European Rental Association

Swedish Rental är medlem i den europeiska branschorganisationen European Rental Association, ERA.

ERA beskriver att sin viktigaste uppgift är att främja hyreskonceptet för att underlätta en fortsatt tillväxt av hyresbranschen genom att skapa en öppen europeisk marknad, i en mycket större skala än någon nationell marknad.
För att uppnå detta mål fungerar ERA som den representativa föreningen för uthyrningssektorn på europeisk nivå, vilket kompletterar de nationella branschföreningarnas aktiviteter lokalt.
ERA’s arbete fokuserar på fyra huvudområden:

    • Främjande av hyreskonceptet
    • Teknik
    • Marknadsstatistik från hyresbranschen
    • Hållbarhet

Hyra versus köpa

ERA har tagit fram en ”Rent versus Buy” kalkylator, där entreprenörer inom byggsektorn kan räkna ut om det är lönsamt att äga eller att hyra sin utrustning.
” Rent versus buy calculator” finns på ERAs webbsida

Guide till rentalbranschen-Discover Rental Guide

ERA har publicerat en guide – #Discover Rental Guide” – som syftar till att ge information om rentalbranschen till alla som är intresserade av fördelarna med att hyra.
Guiden kan laddas ner från ERA.

Fördelar med att hyra framför att köpa

Uppdaterad version av  The ERA TCO Calculator.