Tjänster |

Tjänster

Swedish Rental erbjuder ett antal tjänster samt standardavtal som är framtagna för att främja rentalsektorn och underlätta vardagen för våra medlemsföretag och deras kunder.

PSI
Personlig säkerhetsintroduktion (PSI), är rentalbranschens säkerhetsblad för maskinanvändare.
Olyckor med maskiner är, näst efter fallolyckor, de vanligaste i byggbranschen. Onödiga olyckor som många gånger helt enkelt beror på informationsbrist. PSI-säkerhetsblad ger en enkel och tydlig introduktion med information om hur maskinen ska användas på ett säkert sätt. PSI följer med vid hyra av maskiner från Swedish Rentals medlemsföretag.

Besök PSI-sidan

SRA-kod
Det branschgemensamma register med produktkoder innehållande beskrivning, fabrikat och modeller.
Koden är ett viktigt instrument i den dagliga verksamheten för Swedish Rentals medlemsföretag.
Klassificeringssystemet med SRA-koder omfattar bygg- och anläggningsmaskiner, utrustningar och bodar, som tillhandahålls av rentalbranschen i Sverige. Klassificeringssystemet används i administrativt och datatekniskt syfte av merparten av landets rentalföretag.

Besök SRAkod-sidan

Lagpunkten
Som företagare är det viktigt att hålla sig  uppdaterad kring de för verksamheten gällande lagar samt förändringar och nyheter. Något som kan vara både tidskrävande samt svårt.

Swedish Rental har ett samarbete med lagbevakningstjänsten Lagpunkten för att underlätta detta för våra medlemmar.
Lagpunkten bevakar för vår bransch relevanta lagar (EU och svenska lagar, förordningar och föreskrifter).

Lagändringar i branschlaglistan för Swedish Rental

Följebrev