Rentaldagen 2018

Kort sammanfattning från dagen återfinns här !