Standardavtal

En av Swedish Rentals viktigaste uppgifter är att säkerställa att det inom branschen finns konkurrensneutrala och för kunderna trovärdiga, enhetliga och relevanta leverans- och hyresvillkor. 

Våra standardavtal är framtagna i samarbete mellan våra medlems- och partnerföretag  och andra berörda föreningar samt organisationer.

Genom exempelvis de gemensammas Hyresvillkoren (SRAH19) säkerställer vi att det inom branschen finns konkurrensneutral och för kunderna trovärdiga, enhetliga och relevanta hyresvillkor