Föreningen

Swedish Rental Association är branschorganistionen för rentalföretag. Swedish Rental Association har ett helägt dotterbolag, Swedish Rental Service AB som erbjuder till tjänster till medlems- och partnerföretag.

Stadgar
Stadgar för Swedish Rental Association antagna på stämma den 11 mars 2003.
Senast reviderade på stämma 13 mars 2013 samt på extrastämma den 17 juni 2013.

Föreningsstyrelsen
Föreningsstyrelsen fastställer övergripande inriktning som sedan servicebolaget verkställer genom strategisk planering, uppföljning av möten, och initiering av nya frågor i arbetsgrupperna/utskotten.

Swedish Rental Associations styrelse består av följande personer:

Ordförande
Mikael Öberg, HLL Hyreslandslaget Norrland AB

Vice Ordförande
Johan Svedlund, Skanska Rental AB

Ledamöter
Johan Thuresson, Arento AB
Håkan Sönnergren, Cramo AB
Martin Lindström, Lambertsson Sverige AB
Roger Bengtsson, Ramirent AB
Anna-Lena Norlander , Stavdal AB  ( personlig suppleant för Peter Granberg, Stavdal AB)
Mikael Öberg, HLL Hyreslandslaget Norrland AB

Suppleant
Per-Olof Ekberg, PCS Modulsystem AB

Föreningsrevisor
Bertil Börjeson, Ramirent AB

Valberedningen
Tommy Åkesson, Cramo AB
Kenth Sturesson, Torkopp Consulting AB
Jens Rundberg, Skanska Maskin AB