Vårmöte/årsstämma 2019

Årsstämma/vårmöte 2019

Vårmötet 2019 hölls den 23 maj på Hotel Clarion Skanstull, Stockholm.

Årsstämma
Inledningsvis hölls separata årsstämmor för Hyreskedjan och Swedish Rental.
Swedish Rental valde Johan Svedlund till ordförande samt övrig styrelse valdes enligt nedan.

Funktion Namn Företag Val
Ordförande Johan Svedlund Skanska Rental AB Omval 1 år
Ledamot Mathias Boström Ramirent AB Nyval 1 år
Ledamot Martin Lindström Lambertsson Sverige AB Kvarstår 1 år
Ledamot Håkan Sönnergren Cramo AB Omval 2 år
Ledamot Johan Thuresson Arento AB Omval 2 år
Ledamot AnnaLena Norlander Stavdal AB Nyval 1år
Suppleant Nina Flood Temporary Space Nordics AB Nyval 1 år
Adjungerad Bodel Blom Byggutrustning Luleå AB

Stämman fastställde även resultat- och balansräkningen per den 31 december 2018.

Efter respektive årsstämma samlades SR, Hyreskedjans samt partners för gemensamt möte med tema Swedish Rental Allmänna Hyresvillkor SRAH 2019. Se bif. presentation.