Branschmöten

För Swedish Rental är en möten och konferenser en central funktion i verksamheten.
Här öppnas stora möjligheter till nätverkande mellan våra medlemsföretag samt mellan medlems- och partnerföretag.

Förutom de möten som hålls i arbetsgrupper och utskott under året arrangerar Swedish Rental årligen ” Rentaldagen ” samt ” Årstämma med vårmöte” .Våra möten skall förmedla vår strategi, vision och verksamhet. Där samlas vi för avrapportering från arbetsgrupperna, förankring av verksamheten  och fastläggande av kommande inriktning samt förkovrar oss i kommande utveckling och kring centrala ämnen för branschen.

Rentaldagen arrangeras under hösten .
Årets tema presenteras vid inbjudan och väl på plats gör vi studiebesök och bjuds på spännande föreläsningar.

Under våren hålls årsstämman som ofta samordnas med någon mässa eller i kombination med vårmöte.

Kommande möten:

Rentaldagen 2018
29 November – Göteborg

Höstens möte hålls i Göteborg i samarbete med Hyreskedjan och årets tema är högaktuella VIBRATIONER.

Under dagen får vi möta ledande läkare och forskare inom ämnet och tillsammans diskutera kring hur vi inom Rental, både uthyrare och leverantörer,  kan samverka för att minska vibrationsskadorna.

I år finns även en utställning i anslutning till mötet där våra leverantörspartners  finns på plats hela dagen .

Dagen avslutas med en mycket spännande hemlig gäst , samt mingel och middag.

Inbjudan till Rentaldagen är utskickad till respektive medlems/partnerföretags kontaktperson.

Hjärtligt välkomna till Rentaldagen 2018!

Preliminärt program: 

09.00  Utställarmingel med kaffe och smörgås

10.00  Start temadag Vibrationer med föreläsare och diskussioner

12.30  Lunch och utställarmingel

14.00  Vibrationer – fortsättning

15.00  Paneldiskussion.

15.30  Kaffe och sammanfattning av dagen

16.00  Hemlig gäst!

17.00  Mingel i utställningen med snacks och dryck.

19.00  Middag


 

Tidigare möten -18

Årsstämma/vårmöte 2018

Vårmötet 2018 hölls den 12 april söder om Stockholm på Hotell Prince Philip.

Årsstämma
Nytt för i år var att vi la vårt möte tillsammans med Hyreskedjan, men inledningsvis hölls separata årsstämmor.
Swedish Rental valde bland annat Johan Svedlund till interimistisk ordförande (då Mikael Öberg tillfälligt har förhinder) samt övrig styrelse omvaldes.
Bodel Blom valdes som adjungerad för SME utskottet och representant från Hyreskedjans styrelse.
Stämman fastställde även resultat- och balansräkningen per den 31 december 2017.

Efter respektive årsstämma samlades SR, Hyreskedjans samt partners för gemensamt möte.

GDPR för hyresbranschen
Bodel Blom (ordförande Hyreskedjan) gick igenom den kommande nya dataskyddslagen- GDPR och vad den innebär för hyresföretagen. Bodel har tillsammans med Mikael Öberg (SR) samt Helena Larsson (Hyreskedjan) skapat en informationsbank för medlemsföretag som kommer att publiceras på Swedish Rentals hemsida.

Uthyrning av registrerade fordon
Magnus Jaasund (Hyreskedjan) informerade kring de lagar och regler som gäller vid transport samt uthyrning av registrerade fordon.

ID06 
De kommande nya reglerna gällande ID06 diskuterades. Många frågetecken och vissa oro uttrycktes bland hyresbolagen kring otydligheterna med de nya reglerna och hur detta kommer att påverka uthyrningsbranschen.

Verksamhetsinformation Swedish Rental
Leena Haabma Hintze (kanslichef SR) tillsammans med Jenny Forssell och Isabelle Iglesias Lindberg från SR kansli gick sen igenom SR verksamhet, arbetsordning, visioner och mål.
Jenny gav en presentation kring tjänsterna SRA-kod och PSI-guiden.

Starkare tillsammans
Vidare följde gruppdiskussioner där samarbetet mellan Swedish Rental och Hyreskedjan avhandlades.
Generellt väldigt positiva återkopplingar hur vi tillsammans kan utveckla Rentalbranschen, samarbetet mellan föreningarna, utmaningar samt möjligheter.

”Kunden har alltid fel och kundvård suger”
Mötesdagen avslutades med en fartfylld föreläsning av Hasse Olsson och efter den följde en härlig middag med trevlig stämning och många skratt.

Vi tackar alla som deltog och hoppas vi ses igen på årets Rentaldag som hålls i Göteborg den 29 november ( Save the date, inbjudan kommer!)

Länkar:

Nya dataskyddsförordningen