Branschmöten

För Swedish Rental är en möten och konferenser en central funktion i verksamheten.
Här öppnas stora möjligheter till nätverkande mellan våra medlemsföretag samt mellan medlems- och partnerföretag.

Förutom de möten som hålls i arbetsgrupper och utskott under året arrangerar Swedish Rental årligen ” Rentaldagen ” samt ” Årstämma med vårmöte” .Våra möten skall förmedla vår strategi, vision och verksamhet. Där samlas vi för avrapportering från arbetsgrupperna, förankring av verksamheten  och fastläggande av kommande inriktning samt förkovrar oss i kommande utveckling och kring centrala ämnen för branschen.

Rentaldagen arrangeras under hösten .
Årets tema presenteras vid inbjudan och väl på plats gör vi studiebesök och bjuds på spännande föreläsningar.

Under våren hålls årsstämman som ofta samordnas med någon mässa eller i kombination med vårmöte.

Kommande möten: