Kodgruppen

SR har haft möte NRA ( Norwegian Rental Association) gällande eventuellt samarbete kring PSI. Vi mötte deras PSI grupp vars syfte är att klargöra förutsättningarna och ta fram ett beslutsunderlag till NRAs styrelse .Norge har sedan flera år SVL (Säkerhetsvägledningar), och en samverkan skulle innebära att SVL och PSI integreras.

Läs mer om SRA-kod och PSI