Arbetsmiljöutskottet

Vibrationsskador är en huvudfråga för arbetsmiljöutskottet. Bodel Blom ordförande i Hyreskedjan samt representant ir SR styrelse för SME utskottet representerade Rental branchen  på Sveriges Byggindustrier Norra Norrlands, medlemsträff med tema vibrationsskador i juni.

Vi kommer även att deltaga vid vibrationsdagen i Norrköping i oktober.

Under Rentaldagen i november följer vi upp detta viktiga tema där du som medlem/partner kommer att få möjligheten att träffa några av Sveriges ledande läkare/forskare kring problematiken med vibrerande verktyg samt deltaga i viktiga diskussioner hur vi tillsammans kan arbeta mot visionen ” Noll vibrationsskador”.