Måste maskiner vibrera?

Vibrationsskador märks inte direkt men kan påverka den som är drabbad resten av livet.

Skanska publicerade 2017 en informations film kring hur Du och dina kollegor kan skydda er från dessa skador.

Film- Vibrationsskador , det handlar om ditt fortsatta liv

Swedish Rental deltar i projektet ”Noll vibrationsskador”  där  samhällsaktörer i Sverige samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Projektet drivs av Swerea.

Här kan du se en film om varför maskiner inte behöver vibrera och skada människor för livet.

Film-maskiner behöver inte vibrera