Besök hos medlemsföretag: Lambertsson

Lambertsson i Helsingborg är stadens största och mest moderna depå inom rental. Depåchef Tomas Söderqvist tog emot, visade runt och berättade om verksamheten vid årets tredje studiebesök. Depån är helt nybyggd, lokalerna togs i drift under november 2018 och här jobbar idag tjugofem kollegor. Precis som vid tidigare medlemsbesök vittnar Tomas Söderqvist om de utmaningar som långa uppstartsprocesser och osäkerheten på bostadsmarknaden för med sig och vill erbjuda Lamberssons tjänster även till externa kunder. Utmaningar finns också i att attrahera nya medarbetare och Tomas ser gärna fler kvinnliga sökanden.

För att bredda sitt erbjudande har Lambertsson startat upp nya byggrelaterade tjänster som t.ex.  TA-trafikanordningsplanering (TA-plan), vilket krävs för att få genomföra arbeten på Trafikverkets vägar och många kommunala gator. Dessutom har man adderat en innovativ systemlösning för flexibel tillslutning av byggarbetsplatser. Altiflex är en miljövänlig dansk uppfinning för att spara energi och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen, innan fönster och dörrar är på plats.

Vi pratar givetvis även om hanteringen kring PSI, vibrationsskador och utmaningen med att få ut information. För att underlätta informationsflödet har Lambertsson utvecklat en app som i nuläget uppdateras tre gånger per dag, målet är att uppdateringar ska ske i realtid. Säljarna uppmuntras att besöka byggarbetsplatser för att bättre kunna följa kundens byggprocesser och på plats visa hur appen kan förenkla kundens arbete.