Besök hos medlemsföretag: Cramo

Årets andra besök var hos Cramo i Bredden, Stockholm där depåchefen Mikael Petterson berättade om verksamheten och visade runt på anläggningen. Syftet med att göra studiebesök hos våra medlemsföretag är att lyssna in vilka utmaningar och frågor som depåerna ser och upplever och att berätta om vårt arbete med att öka medvetenheten och kunskapen kring vibrationsskador. Vi pratade om hanteringen kring PSI och Mikael Pettersson berättade att Cramo har tagit fram en mobilapp för att göra det enkelt för slutanvändaren att hitta aktuell information.

De utmaningar som är mest aktuella att hantera är nedgången av nybyggnation, språkbarriärer ute på arbetsplatserna och att hantera logistiken i en trafikintensiv storstadsregion. Högt upp på agendan är arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och att locka personal till verkstäderna. Det finns också ett uttalat mål att attrahera fler kvinnliga medarbetare till depåerna.