Välkommen SME-utskottet

Sen årskiftet har Swedish Rental ett samarbete med Hyreskedjan.
Som medlem i Hyreskedjan har man tillgång till Swedish Rentals produkter via SME utskottet.
Har man som medlem i Hyreskedjan frågor till Swedish Rental skall dessa gå via Hyreskedjan :info@hyreskedjan.se