PSIPSI, personlig säkerhetsintroduktion

PSI, personlig säkerhetsintroduktion är de nya säkerhetsbladen för maskinanvändare. Direkt i din smartphone eller som ett medföljande A4-blad från din uthyrare.

PSI-säkerhetsblad ger en enkel och tydlig introduktion med information om hur maskinen ska användas på ett säkert sätt.Genom att informationen följer med maskiner vid uthyrning har den goda förutsättningar att minska olyckor och ge en tryggare arbetsmiljö.

Det är våra kunder inom bygg- och anläggningsindustrin som efterfrågat ett bättre stöd till sina medarbetares hantering av maskiner. Vilket också ligger i linje med branschens mål att hjälpa sina kunder till en ännu säkrare arbetsmiljö.

Tillgång till PSI ingår som en del i medlemskapet i Swedish Rental och medlemmar kan logga in på PSI-Guiden (www.psi-guiden.se) med samma inloggningsuppgifter som till SRA-koderna (www.srakod.se).

 PSI-Guiden

PSIGuide

Hitta enkelt PSI, personlig säkerhetsintroduktion till din maskin genom sökmotorn PSI-guide, här laddar du ner PSI-säkerhetsblad till din maskin och kan jämföra buller- och vibrationsvärden mellan olika maskinmodeller.

 SRA-koder

SRAkod

Rentalbranschens klassificeringssystem med de senast uppdaterade SRA-koderna finns på hemsidan www.srakod.se.