Sommar, sol och bluffakturor?

Företag med oseriösa försäljningsmetoder, bluffakturor och vilseledande erbjudanden är tyvärr aktiva året runt men just runt sommaren drabbas många bolag .
Det finns mycket bra information samt varningslistor att tillgå för att skydda sitt bolag: