Så skyddar du dig mot det farliga Kvartsdammet.

Kvarts finns i våra vanligaste bergarter. De små partiklarna i kvartshaltigt damm kan ge allvarliga lungsjukdomar, främst silikos som är obotlig, men även KOL och cancer.
Det kan gå lång tid innan sjukdomen bryter ut men vid hög exponering kan det gå snabbare än 10 år. Det farligaste dammet syns inte och kan finnas kvar i luften i upp till två veckor!
Farligt kvartsdamm finns t.ex. i damm från vägar, sten och betongarbete, slipning av spackel och damm som rörs upp vid städning eller filterbyte.
Man exponeras för och kan andas in kvartsdamm vid bland annat bilning, borrning, slipning och sågning i sten eller berg.

Swedish Rental har i ett samarbete mellan medlemmar och partnerföretag tagit fram en broschyr samt ”roll up” som gör det enklare för våra medlemsföretag att hjälpa sina kunder. Läs mer