PSI, Personlig Säkerhetsintroduktion

PSI, personlig säkerhetsintroduktion är de nya säkerhetsbladen för maskinanvändare. Direkt i din smartphone eller som ett medföljande A4-blad från din uthyrare. Med information om hur maskinen ska användas på ett säkert sätt.

Swedish Rental gör en mångmiljonsatsning på PSI-säkerhetsblad som ger en enkel och tydlig maskinintroduktion. Att ta fram säkerhetsbladen är nödvändigt. Genom att informationen följer med maskiner vid uthyrning har den goda förutsättningar att minska olyckor och ge en tryggare arbetsmiljö. De fyller även ett stort tomrum vid utbildning och arbetsberedning.

Det är våra kunder inom bygg- och anläggningsindustrin som efterfrågat ett bättre stöd till sina medarbetares hantering av maskiner. Vilket också ligger i linje med branschens mål att hjälpa sina kunder till en ännu säkrare arbetsmiljö. Den gemensamma webblösningen genom branschföreningen Swedish Rental, ger en effektiv, kvalitetsäkrad och hållbar informationshantering.

PSI är ett underlag för säkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna för att kunna klara de tydliga krav som finns på dokumentation och utbildning för den som använder maskinen. Vi är övertygade om att kunderna, arbetsgivarna som hyr maskiner av våra medlemmar, kommer att uppskatta den här hjälpen.

 

Bakgrund

Swedish Rental har i samverkan med ERA European Rental tagit fram en bygganpassad mall för maskinspecifika instruktioner. PSI innehåller viktig säkerhetsinformation om skyddsutrustningar, säkert handhavande, riskhantering och tekniska data. Tack vare SRA-kod, vårt unika kodsystem finns det rentalkoder för nästan 4 000 olika bygg- och anläggningsmaskiner. Det gör det möjligt att ta fram en struktur för säkerhetsbladen med den viktigaste informationen anpassad för varje maskinmodell. 

Informationsfolder om PSI

PSI-broschyrMaskinuthyrarna inom SRA, Swedish Rental Association, gör en gemensam satsning på ökad säkerhet inom bygg- och anläggningsindustrin. Med hjälp av PSI ska det bli lättare att göra rätt.

Läs mer i vår folder om hur PSI kan minska riskerna och förbättra arbetsmiljön.

PSI - starten på en säkrare arbetsmiljö (PDF-fil 1,2 Mb)