kranarOm Swedish Rental

Swedish Rental Associaton är branschorganisationen för rentalföretag. De flesta säger maskinuthyrning men för oss är rental så mycket mer - uthyrning av maskiner och utrustning samt tillhandahållande av tillhörande tjänster och kunskaper.

Swedish Rental Association är moderföretag i en koncern bestående av den ideella föreningen Swedish Rental Association och ett helägt dotterbolag, Swedish Rental Service AB.

Swedish Rental Service AB erbjuder tjänster för hela rentalindustrin i Sverige. Vi utvecklar partnerskap med branschens leverantörer, arbetar genom ett brett kontaktnät i Sverige och samverkar med organisationer i Europa och USA.

 Fördelar med rental

Rentalföretagens kringtjänster och branschkunskap är ett område medväxande betydelse. Det handlar om utbildningar av alla de slag, etableringsservice för entreprenörer eller byggledningsföretag eller mervärden i form av omfattande produktkunskap som sammantaget bidrar till att göra kundens handhavande av utrustningen lättare, säkrare och mer kvalitativ.

Läs mer

 Våra Medlemmar

Hitta ett rentalföretag nära dig. Här presenteras en förteckning över medlemsföretagen:

MEDLEMSFÖRTECKNING

 Våra Partners

Se vilka som är våra viktigaste leverantörer. Här presenteras en förteckning över våra partners:

PARTNERFÖRTECKNING