Momsregler för hyrförsäkringar

Mervärdesskatt på hyrförsäkringar har under de senaste åren flera gånger varit uppe till bedömning av Skatteverket. Huvudregeln i lagstiftningen är att omsättning av varor och tjänster är skattepliktiga (3 kap 1§ i ML) men att försäkringstjänster är undantagna (3 kap 10§ i ML).

Skatteverkets aktuella bedömning (2016 februari) är att varken hyrförsäkringar eller självrisk är momspliktiga. Svaret är generellt och berör därmed hela rentalbranschen.

Läs mer