Moduler och tillfälliga lokalermoduler

Modulutskottet bildades 2009 med syfte att förmå myndigheter och intressenter att beakta konceptets förutsättningar. Utskottet är remissinstans och samtalspartner för myndigheter och har bland annat tagit fram branschgemensamma avtalsvillkor. Moduluthyrning i Sverige omsätter ca 1,4 miljarder SEK per år. 

Uthyrningsmoduler är byggda för att kunna flyttas många gånger. De används temporärt med korta hyrestider på i snitt ca 30 månader. Med moduler når man stora besparingar när man kan kapa temporära toppar av lokalbehov. Moduler kan snabbt levereras vid evakueringar och andra akuta behov av lokaler.

  

 Upphandlingsråd

Upphandlingsmall150pxModulutskottet inom Swedish Rental har tagit fram denna vägledning för att främja den goda affären. Syftet är att förenkla och underlätta upphandlande myndigheters framtagande av förfrågningsunderlaget och möjligheten att få in bästa möjliga anbud.

Läs mer

 Avtal och kontrakt

ritningDe allmänna avtalsvillkoren för moduluppställning har tagits fram gemensamt av modulföretagen inom branschorganisationen Swedish Rental Association. 

De standardiserade dokumentet används vid avtalsförhållande mellan moduluthyrare och beställare av moduluppställningar och innebär ett tryggare samarbete.

Läs mer