Kranar och liftar

Viktiga föreskrifter om lyftanordningar

Det finns flera viktiga föreskrifter från Arbetsmiljöverket som berör dem som använder lyftanordningar.

  • Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:04
  • Användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
  • Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2006:7
  • Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6

 

Arbetsmiljöverket temasidor om lyft

Arbetsmiljöverkets temasidor om lyftanordningar och lyftredskap samlar viktig information om de regelverk som berör lyftarbete.

Arbetsmiljöverjets temasidor vänder sig till alla användare av lyftanordningar och lyftredskap både arbetsgivare och arbetstagare, men även till tillverkare. På temasidorna kan du läsa om vanliga risker som finns vid lyft och hur de kan förebyggas. Här beskrivs också kunskapskrav och regler för besiktning. På sidorna finns också länkar till viktiga föreskrifter som gäller vid lyftarbete, och förklaring till vad de innebär.

Läs mer på Arbetsmijöverkets webbsida: www.av.se/teman/lyft

Liftutbildningsrådet

För att arbeta med liftar, mobila arbetsplattformar, krävs att användaren har utbildning och dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Swedish Rental ingår i Liftutbildningsrådet, LUR tillsammans med Arbetsmiljöverket, liftutbildningsföretag, liftleverantörer och besiktningsorgan. LUR är ett oberoende organ som förvaltar Liftläroplanen, LLP och ansvarar för dess innehåll.

LUR auktoriserar utbildningsföretag och intruktörer som förbinder sig att utbilda enligt LLP och följa LUR:s villkor. De auktoriserade liftutbildarna finns förtecknade på LUR:s webbsida och LUR säkrar kvaliteten på auktoriserade liftutbildningar.

Mer information om liftutbildning finns på LUR:s hemsida, www.liftutbildning.se 

 

Säkerhetsguide liftar

sakfolder-2014-sid1Säkerhetsguiden är en påminnelse om det viktigaste att tänka på till den som redan har en grundläggande liftutbildning. Guiden passar t ex att lämna ut vid liftutbildningar eller i samband med uthyrning av en lift.

Säkerhetsguiden finns både som tryckt folder och som nedladdningsbar pdf för utskrift på A4-skrivare.

Säkerhetsguiden finns översatt till flera språk utöver svenska: engelska, ungerska, litauiska och polska.

Beställ eller ladda ner säkerhetsguiden på Liftutbildningsrådets hemsida:

www.liftutbildning.se/for-utbildare/sakerhetsguide-liftar

Minikranar läroplan för utbildning

De fjärrstyrda minikranarna blir allt fler ute på byggena och därmed ökar kraven på säkerhet. Swedish Rental har därför tillsammans med uthyrare, utbildare och leverantörer tagit fram en branschpraxis för säkerhetsutbildning för dem som ska använda minikranarna.

Utbildningen är en rekommendation från branschen på hur man ska uppfylla de allmänna kraven i regelverket för lyftande anordningar.

Tornkranar

Swedish Rentals kran- och hissgrupp är referensgrupp kring frågor som rör byggkranar (tornkranar) och bygghissar. Krangruppen har tagit fram en praxis avseende branschens hantering av driftdokumentation enl. AFS 2006:06 Lyftanordningar och lyftredskap.

Utbildning för lastkopplare och signalman

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som använder lyft­anordningar eller lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen. Kunskapskravet gäller alla användare, förare såväl som lastkopplare, signalmän etc.

Det finns flera aktörer på marknaden som erbjuder i utbildning för personer som arbetar med lastkoppling m.m. Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskola erbjuder handledarutbildning och företagsinterna utbildningar för lastkopplare och signalman. Läs mer på Sveriges Byggindustriers hemsida.

SIS standardpaket lyftteknik

SIS, Swedish Standards Institute har tagit fram ett standardpaket för lyftteknik, utbildning och användning.

Standardpaketet samlar viktiga standarder inom användning och utbildning av lyftkranar. Det vänder sig bl. a. till dig som arbetar som kranförare, lastkopplare eller ingenjör. Hanterar du utbildningsfrågor eller användning av lyftkranar har du också stor nytta av paketet.

Läs mer på SIS webbsida: Lyftteknik, utbildning och användning - standardpaket