Kodgruppen

SRA:s kodgrupp höll möte den 21-22 februari och fortsatte det viktiga arbetet med rentalbranschens klassificeringssystem. Kodgruppen ansvarar för att hålla SRA-kodregistret uppdaterat och de har branschens mandat att klassificera nya produkter. De är samtidigt beroende av aktiv medverkan från medlemsföretagens inköpare och produktansvariga samt av maskinleverantörernas expertkunskaper inom respektive produktområde.

Läs mer om SRA-koder