Arbetsmiljöutskottet

Vid arbetsmiljöutskottets möte den 16 januari diskuterades prioriteringar i utskottsarbetet och vilka eventuella arbetsgrupper som behöver tillsättas.

Arbetsmiljöutskottet består av sakkunniga personer inom hälsa, miljö och säkerhet, som representerar Swedish Rentals medlemsföretag.  Utskottet bevakar arbetsmiljö- och miljöfrågor, ur både ett kund- och ett medarbetarperspektiv.

Utskottet identifierade vibrationer och litiumbatterier som två av de högst prioriterade frågorna i utskottsarbetet, även om det finns många fler sakfrågor som också är mycket viktiga. Föregående år fokuserade utskottet på risker med kvartsdamm och utbildning för användare av motorkapar, det arbetet fortsätter fortlöpande.

Läs mer om damm