Fokusområden |

Fokusområden

Under verksamhetsåret arbetar våra arbetsgrupper och utskott löpande med gällande frågor i ett branschgemensamt förbättrings och utvecklingsarbete .
Inför varje år beslutar föreningsstyrelsen i samråd med arbetsgrupperna/utskotten  några områden som under året skall ligga extra i fokus.

Under 2018 har Swedish Rental  bland andra följande fokusområden:

Arbetsmiljö
Vibrationer och litiumbatterier som två av de högst prioriterade frågorna i utskottsarbetet under 2018.
Vibrationsskador är idag den största orsaken till arbetssjukdom. Swedish Rental deltar bland annat i projektet ”Noll vibrationsskador”  där  samhällsaktörer i Sverige samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Projektet drivs av Swerea och finansieras inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation.

I samarbete mellan maskinproducenter och våra medlemsföretag arbetar Swedish Rental aktivt med att skapa förutsättningar för sina kunder att minska skaderisken vid brukande av maskiner genom ökad information och vidareutveckling av säkrare maskinerna.

Föregående år fokuserade utskottet på risker med kvartsdamm och utbildning för användare av motorkapar, det arbetet fortsätter fortlöpande.

GDPR
Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)  ersätter den 25 maj 2018 den tidigare PUL (personuppgiftslagen), vilken är baserad på  det tidigare EU-direktivet Data Protection Directive (DPD) och riktar sig till  företag som  på något vis samlar in, lagrar eller processar personuppgifter.

Att modernisera dataskyddsreglerna i EU-medlemsländerna är målsättningen då dataskyddsförordningen inte uppdaterats den 1995.
Den nya lagen är, till skillnad från den tidigare, mycket detaljerad och ger nationella tillsynsmyndigheter en större möjlighet att utdöma böter som kan bli riktigt höga för företagen.

En branschpraxis samt material tas fram till våra medlemsföretag för att kunna anpassa sin verksamhet efter den nya lagen.

Utbildning
Utbildningsutbudet idag inom branschen är en svårnavigerad terräng för både Rentalbolag och slutkunder. Swedish Rental har påbörjat ett arbete för att se över Rentalbranschens roll inom utbildning.