Branschinformation

Swedish Rental erbjuder tjänster för rentalindustrin i Sverige. Vi utvecklar partnerskap med branschens leverantörer, arbetar genom ett brett kontaktnät i Sverige och samverkar med organisationer i Europa och USA.

Genom vår branschkunskap skapar vi en utvecklande dialog med myndigheter, institutioner och andra intressenter.

Swedish Rental strävar efter att upprätthålla preventiva och effektiva arbetsformer med myndigheter. Vårt förhållningssätt baseras på att branschen fungerar effektivast med funktionella krav framför detaljerade.

 

 Kvarts - stendamm

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) gäller från den 2 november 2015. 

Läs mer

 Säkerhet vid bodetablering

Bodgruppen inom Swedish Rental har tagit fram en branschpraxis för säkrare arbete vid etablering av bodar och moduler.

Läs mer