Säkerhet vid etablering av bodar och moduler

bodmontage147x113Bodgruppen inom Swedish Rental har tagit fram en branschpraxis för säkrare arbete vid etablering av bodar och moduler. I arbetsgruppen har ingått representanter för uthyrare, leverantörer, bodtillverkare, åkare och montörer. 

Swedish Rental har tagit fram denna kunskapssamling för sina medlemmar och kunder, som ett underlag för företags bod- och modulspecifika arbetsberedningar och riskanalyser. Syftet är att genom branschgemensamma minimikrav för en säker etablering av bodar/moduler öka medvetenheten hos alla aktörer. 

Dokumentet Säkert arbete med bodar och moduler gäller från 2015-09-19.

Brandskydd i byggbodar

brandskydd_byggbodarSwedish Rentals bodgrupp har i samarbete med Svenska Brandskyddsföreningen tagit fram en uppdaterad rekommendation för brandskydd i bodar. Genom denna kan en enhetlig syn på bodetableringar skapas över hela landet. I en bred remiss har Räddningsverket mfl fått lämna synpunkter på rekommendationen.

Publikationen finns från februari 2009 att beställa på Brandskyddsföreningens webbsida:

www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/litteratur-och-produkter/brandskydd-byggbodar-sbf-2009/

Eftersom bygglagstiftningen förändrats sen boken skrevs har Brandskyddsföreningen granskat skriften under 2014 och funnit att ”rekommendationerna i nuvarande upplaga fortfarande är tillämpliga och får anses som godtagbara brandtekniska lösningar”.