Vi utvecklar Rentalbranschen

Vi erbjuder tjänster för hela rentalsektorn i Sverige. Medlemmarna med sin yrkeskunskap och engagemang är föreningens bas. Som förening är vår uppgift att  företräda och driva våra medlemmars gemensamma intressefrågor gentemot myndigheter, intressenter och aktörer i branschen.

Läs mer

2018

PSI GUIDE

Hitta enkelt PSI, personlig säkerhetsintroduktion till din maskin genom sökmotorn PSI-guide.

Läs mer

MEDLEMMAR

Medlemmarnas yrkeskunskap och engagemang är föreningens bas. Möt våra medlemmar här

Läs mer

PRESS

20 Jun |
Små och medelstora företag pressas av sena betalningar

Initiativ taget till ny uppförandekod!

Läs mer
4 Jun |
En spännande tid framför oss

Swedish Rentals och Hyreskedjans ordföranden i gemensam krönika

Läs mer
4 Jun |
Svensk Rental skriver om vårmötet

Läs ett längre reportage här

Läs mer
Fler

UTSKOTTEN INFORMERAR

Arbetsmiljöutskottet

Vid arbetsmiljöutskottets möte den 16 januari diskuterades prioriteringar i utskottsarbetet och vilka eventuella arbetsgrupper som behöver tillsättas.

Läs mer

Modulutskottet

Modulutskottet är ett av de mest aktiva utskotten inom Swedish Rental. De håller håller löpande utskottsmöten och därutöver samlas mindre arbetsgrupper

Läs mer

Kodgruppen

SRA:s kodgrupp höll möte den 21-22 februari och fortsatte det viktiga arbetet med rentalbranschens klassificeringssystem.

Läs mer

Bodgruppen

Bodgruppen fortsätter aktivt sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön vid etablering av bodar på byggarbetsplatser.

Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du vara uppdaterad om det senaste som händer inom Swedish Rental? Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev!

Lämna följande fält tomt